Donosimo slučaj iz Italije o izrečenoj vrlo visokoj kazni od čak 200.000 EUR zbog kršenja GDPR-a.
 
Komunalna je tvrtka uvela video nadzor radi praćenja nezakonitog odbacivanja komunalnog otpada od strane pojedinaca i radi njihovog sankcioniranja.
 
Kad bi zabilježili nezakonito bacanje ili odlaganje otpada na javnim površinama, pregledali bi kamere video nadzora i snimke objavili na Facebooku te su pri tom "zaboravili" sakriti identitete pojedinaca koji su bacali otpad.
 
Naravno, takve javne objave snimki počinitelja nisu u skladu s GDPR-om, jer bi GDPR mogao omogućiti korištenje video nadzora radi otkrivanja odbacivanja otpada, ali sama javna objava na Facebooku nije kompatibilna sa inicijalnom svrhom video nadzora.
 
U Italiji je omogućeno jedinicama lokalne i regionalne uprave instalirati video nadzor u takve svrhe, slično kao u Hrvatskoj.
 
Štoviše, u Hrvatskoj se člankom 32. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) video nadzor javnih površina može vršiti od strane državne vlasti i jedinica lokalne i regionalne uprave te pravnih osoba s javnim ovlastima ili koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.
 
Na prvi pogled izgleda da nema prepreka da komunalna tvrtka postavi video nadzor na javnoj površini.
 
Međutim, u Hrvatskoj je dodatno ograničenje nametnuto kroz Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (NN 32/12), pri čemu su parkirališta, groblja, tržnice i površine rekreacijskih centara izuzete od takve zabrane.
 
Tim Pravilnikom je određeno da je isključivi vlasnik videonadzora i snimljenog materijala jedinica lokalne samouprave i odgovorna je za njegovo održavanje, ispravnost i funkcionalnost te zakonito korištenje videozapisa, i samo jedinica lokalne uprave ima pravo zatražiti dozvolu policije za postavljanje video nadzora.
 
Takvo ograničenje komunalnim tvrtkama predstavlja ozbiljnu prepreku u obavljanju javnih djelatnosti.
 
Nadamo se da će skorašnje izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama omogućiti komunalnim tvrtkama postavljanje video nadzora na javnim površinama.
 
Naravno, zabrana objavljivanja snimki počinitelja na Facebooku ili u medijima ne dolazi u obzir.
 
Više o talijanskom slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9777996&mtc=today
 
 
 
 
 
Image by RitaE from Pixabay