Čovjek je kupio rabljeni BMW i ubrzo se suočio s nužnošću posjećivanja servisa zbog kvarova.
 
Naravno, posumnjao je da mu je ovlašteni BMW zastupnik prešutio postojanje kvarova prilikom prodaje vrijednog vozila pa je zatražio od zastupnika da mu da uvid u zapise o povijesti servisiranja i održavanja vozila od prvog vlasnika.
 
BMW zastupnik odbio je dati te podatke novom vlasniku vozila vodeći računa o GDPR-u, odnosno, o postojanju mogućnosti da bi mogao otkriti osobne podatke prijašnjeg vlasnika novom, što bi bilo u suprotnosti s člankom 6. i 15. GDPR-a.
 
Slučaj je došao i na stol finskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka, koje je zauzelo stajalište da zapisi o servisima i održavanju vozila sadrže osobne podatke prijašnjeg vlasnika ili vozača, npr. načine kako je vlasnik postupao s vozilom, karakteristike njegove vožnje, ubrzanja, kočenja, brzine, stil vožnje, duljine putovanja i sl.
 
Iako servisni zapisi u vozilu ne sadrže podatak o imenu vozača ili vlasnika ili neku njihovu izravnu identifikaciju, do identiteta bivšeg vozača ili vlasnika se lako može doći uvidom u druge izvore takvih podataka.
 
Tu je važno vratiti se na samu definiciju osobnog podatka iz članka 4. GDPR-a, koja kaže da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
 
Stoga se servisni zapisi u vozilu novog vlasnika ne mogu smatrati njegovim osobnim podacima, pa samim time nisu ispunjeni uvjeti za dobivanje prava pristupa svojim osobnim podacima prema članku 15. GDPR-a.
 
No, nadzorno je tijelo napomenulo da bi mogao postojati legitimni interes ovlaštenog zastupnika kao valjani pravni temelj za podijeliti servisne zapise novom vlasniku kako bi pokazao redovitost servisiranja ali i eventualne kvarove na vozilu, uz minimiziranje količine osobnih podataka bivšeg vlasnika samo na one nužne.
 
Po nama, o tome bi ovlašteni zastupnik trebao informirati unaprijed sve bivše i buduće vlasnike vozila obaviješću o zaštiti osobnih podataka, kao preduvjetom za valjani legitimni interes.
 
Više o slučaju iz Finske:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Tietosuojavaltuutetun_toimisto_(Finland)_-_8896/152/2019&mtc=today
 
 
S BMW modelom na priloženoj slici zasigurno nemamo takve brige ;-)
 
 
 
Image by Alexas_Fotos from Pixabay