Više puta smo pisali o tome da se privole u Hrvatskoj pretjerano koriste i za slučajeve kada nisu primjenjive i samim time nezakonite s obzirom na GDPR.
 
Jedan primjer takvih slučajeva je situacija koju često nalazimo u javnim natječajima tijela javne vlasti koja u tekstu natječaja navode da kandidat u postupku daje svoju privolu za sudjelovanje u natječaju.
 
Tu nema mjesta privoli iz nekoliko razloga, pokušat ćemo biti što praktičniji u pojašenju.
 
Privola je primjenjiva samo ukoliko je pojedinac od kojeg se traži privola u stvarnoj mogućnosti izbora, prihvaćanja ili odbijanja davanja privole bez ikakvih posljedica - vrlo jednostavno objašnjenje kojim svatko od nas može istestirati valjanost primjene privole.
 
Privola ne smije biti uvjetovana, mora biti predmetom slobodnog izbora.
 
Privola se mora moći u svakom trenutku povući BEZ POSLJEDICA za pojedinca i samim time se i osobni podaci moraju prestati koristiti.
 
Jasno je iz prethodno navedenog da se privola ne može koristiti za samo sudjelovanje u natječaju za radno mjesto, jer se tu primjenjuje namjera sklapanja ugovora o radu iz članka 6. stavka 2. točke b. GDPR-a i uvodne izjave 44. GDPR-a
 
Naravno, privoli ima mjesta ako se i nakon završenog natječaja žele zadržati osobni podaci neprimljenog kandidata za eventualno zapošljavanje u budućnosti ili kontaktiranje u neku drugu svrhu.
 
Donosimo još jedan dobar primjer kad bi se privola u postupku natječaja za radno mjesto eventualno mogla koristiti.
 
Primjer nam dolazi iz slovenskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (Informacijski pooblaščenec) koje je otvorilo natječaj za zapošljavanje u kojem traže izjavu da je kandidat državljan Republike Slovenije i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak niti je optužen ili pravomočno osuđen.
 
Pri tom kandidat mora sam dostaviti dokaze o istome.
 
A ako želi da umjesto njega sam organizator natječaja provjeri istinitost tih podataka u službenim evidencijama, tada mora na to pristati davanjem egzaktne privole.
 
Dan mu je slobodan izbor i ako ne želi dati privolu, sam mora prikupiti potvrde u svrhu dokazivanja.
 
Natječaj za radno mjesto u Sloveniji:
 
https://www.ip-rs.si/o-poobla%C5%A1%C4%8Dencu/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/javni-nate%C4%8Daji/
 
 
 
 
Photo from Pexels