U slučaju postojanja sumnje pojedinca u zlouporabu Facebook profila, isti se može izravno obratiti Facebooku te zatražiti pomoć. Facebook korisnicima (koji smatraju da se neki račun na Facebooku lažno predstavlja kao oni) daje mogućnost da to prijave Facebooku putem sljedećih linkova kojima se objašnjava kako prijaviti sumnju na lažno predstavljanje: - korisnici Facebooka: facebook.com/help/reportingimpostors - korisnici koji ne koriste Facebook: facebook.com//help/noaccount Ukoliko nakon što pojedinac podnese zahtjev Facebooku, a Facebook ne postupi po istome, isti se može obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) radi nepostupanja te dostaviti zahtjev koji je uputio Facebooku te dokaz iz kojeg je razvidno da Facebook nije postupio po njegovom zahtjevu (dužan je dostaviti sve relevantne dokaze). Više o tome: https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/sumnja-u-zlouporabu-facebook-profila