Ukoliko se radi o „livestreamingu“, odnosno ukoliko turistička web kamera nema sustav pohrane već je putem iste moguće samo uživo pratiti događaje s glavnog gradskog trga, tada ne dolazi do primjene GDPR-a.

S druge strane, ukoliko web kamera ima sustav pohrane u smislu odredbi GDPR-a te je moguće i pregledavati povijesne snimke, tada dolazi do primjene GDPR-a i Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U tom smislu prvenstveno je potrebno pojasniti da se videonadzor u smislu odredbi članka 25. stavka 1. navedenog Zakona odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Budući da bi se u konkretnom slučaju radilo o videonadzoru javnih površina, primjenjivao bi se članak 32. navedenog Zakona kojim je propisano da je praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je to propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

Slijedom navedenog, u slučaju nepostojanja sustava pohrane turistički ured nema obveza u smislu odredbi GDPR-a budući da se isti u konkretnom slučaju ne primjenjuje.

Međutim, ukoliko navedeni sustav pohrane postoji, tada dolazi do primjene GDPR-a te turistički ured u smislu članka 32. navedenog Zakona nema pravni temelj za videonadzor javnih površina.

 

Više o tome na linku:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/videonazdor-livestreaming