Ukoliko netko od suvlasnika zgrade postavi kameru na stubištu, iznad ulaznih vrata u stan, i ukoliko perimetar kamere obuhvaća i ostale i zajedničke prostore u kojima se drugi stanari kreću, prvo je potrebno utvrditi da li ta kamera zaista i snima, i da li uopće postoji uređaj za pohranu snimki.

Imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi opće uredbe, ukoliko ne postoji sustav pohrane kao strukturirani skup osobnih podataka, točnije ne dolazi do pohrane snimki-video zapisa, a time ni do izvršavanja radnji na osobnim podacima (snimanja), ne radi o obradi osobnih podataka.

Ukoliko pak postoji snimanje i pohrana snimki, tada za postavljanje video-nadzora postoji niz obveza za ispunjavanje prije samog puštanja video-nadzora u rad:

- Prilikom prikupljanja osobnih podataka videonadzorom, svi suvlasnici moraju biti upoznati, odnosno informirani o svrsi prikupljanja njihovih osobnih podataka, o načinu pohranjivanja i vremenskom razdoblju čuvanja snimki prikupljenih videonadzornim kamerama, o primateljima njihovih osobnih podataka te su isto tako dužni imenovati voditelja obrade osobnih podataka odnosno osobu koja ima pravo uvida i raspolaganja snimkama prikupljenim video nadzorom, a sve u svrhu ispunjavanja odredbi članka 13. GDPR-a

- Neophodna je obavijest u obliku natpisa o video-nadzoru prije ulaska u perimetar kamere

- Za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova

- Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama.

Zabranjeno je korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi.

 

Više na stranicama AZOP-a:

https://azop.hr/rjesenja-agencije/detaljnije/videonadzor-u-stambenoj-zgradi