Računi se moraju na prikladan način pakirati i to tako da sadržaj kuverte bude na odgovarajući način zaštićen od neovlaštenog uvida.

Naime, prijenosom uključivo i stavljanjem pismena u poštanski sandučić bez odgovarajuće zaštite (račun bez omotnice/kuverte, a koji ponekad sadrži velik opseg osobnih podataka) dolazi do opasnosti od zloupotrebe osobnih podataka korisnika usluga, budući da dostavljanjem na neadekvatan način osobni podaci postaju dostupni za to neovlaštenim osobama, odnosno svim osobama koje imaju fizički pristup takvoj pošiljci, od njezinog slanja do preuzimanja od strane primatelja.

 

Preporuka AZOP-a da se isti kuvertiraju, a sve radi zaštite osobnih podataka korisnika usluga nalazi se na ovom linku:

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/dostava-racuna-i-poduzimanje-odgovarajucih-mjera-zastite