Mnogi poznavatelji GDPR-a će iz rukava odgovoriti na ovo pitanje da tijela javne vlasti ne mogu svoje obrade osobnih podataka temeljiti na legitimnom interesu iz članka 6. stavka 1. točke f. GDPR-a.
 
To baš i nije točno.
 
Uvodna izjava 47. GDPR-a kaže slijedeće:
 
"Budući da je zakonodavac dužan zakonski odrediti pravnu osnovu za obradu osobnih podataka koju provode tijela javne vlasti, ta pravna osnova (op.a. legitimni interes) ne bi se smjela primjenjivati na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća."
 
Članak 6. stavak 1. ima u svojoj zadnjoj rečenici ovaj tekst:
 
"Točka (f) prvog podstavka (op.a. legitimni interes) ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća."
 
Da budemo skroz praktični, kad tijela javne vlasti obavljaju svoje javne djelatnosti, tada se ne mogu pozivati na legitimni interes kao pravni temelj iz članka 6. GDPR-a, već se moraju pozivati na pravni temelj iz članka 6. stavka 1. točke e. - za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti, koje naravno moraju biti utvrđene važećim zakonima.
 
Npr. škole izvršavaju svoje javne zadaće temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, fakulteti temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, komunalne tvrtke temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i sl.
 
No, ako tijelo javne vlasti na svojim web stranicama postupa na određen način s osobnim podacima posjetitelja izvan okvira svojih javnih zadaća i ovlasti, dakako se imaju pravo pozivati na legitimni interes iz članka 6. stavka 1. točke f. ako je isti valjan i argumentiran.
 
Imaju pravo postaviti i video nadzor u skladu s legitimnim interesom, ili npr. ugraditi praćenje kretanja službenih vozila, sve temeljem legitimnog interesa.
 
Rezime je to prijave koju je posjetitelj web stranice norveškog nadzornog tijela podnio tom istom tijelu zbog kršenja GDPR-a. I bio je u određenom dijelu u pravu.
 
Više o slučaju na:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Datatilsynet_(Norway)_-_19/02450&mtc=today
 
 
Image by Fathromi Ramdlon from Pixabay