Svi smo zasigurno čuli o drastičnoj kazni AZOP-a u iznosu od 940.000 kuna tvrtki koja vodi benzinske postaje i koja je odbila dati pravo pristupa snimki video nadzora pojedincu:
 
https://azop.hr/izrecene-upravne-novcane-kazne-u-ukupnom-iznosu-od-1-6-milijuna-kuna/
 
Iz javno objavljenih informacija lako je uočiti da se radilo o odbijanju zahtjeva za davanjem pristupa snimci video nadzora osobi koja se nalazila na snimci, ali se uočava i da tvrtka nije baš najbolje upoznata s GDPR obvezama.
 
Osnovna prava koja ima svaka osoba obuhvaćena video nadzorom su:
 
- pravo na pristup snimci
- pravo na brisanje snimke
- pravo na prigovor na takvu obradu
- pravo na ograničenje obrade
 
 
PRAVO NA PRISTUP SNIMKAMA
 
Ukoliko sustav video nadzora pohranjuje snimke, isti spada u GDPR režim.
 
Pojedinac koji želi pristup snimkama na kojima je snimljen, ima pravo tražiti uvid u snimke i dobiti primjerak snimke. Ali nije to tako jednostavno.
 
Ukoliko se na snimci nalaze i druge osobe, voditelj obrade ne smije dati takvu snimku podnositelju zahtjeva prije npr. "zamagljivanja" ("blurring") ostalih osoba na snimci. Mora sakriti ostale osobe i zaštititi njihovu privatnost, odnosno, prava i slobode.
 
Samo odbijanje zahtjeva za kopijom snimke ne smije biti utemeljeno na činjenici da se na snimci nalaze i druge osobe. Mora se moći dokazati da tehnološki nismo u mogućnosti "zamagliti" druge osobe.
 
Veliko je pitanje na koji način uopće možemo identificirati i usporediti osobu na snimkama s osobom koja podnosi zahtjev. Podnositelj zahtjeva trebao bi dati informacije o točnom datumu i vremenu snimke i lokaciji kretanja radi pronalaženja traženih snimki. Pri tom ga ne možemo tražiti prekomjerne podatke, kao npr. kopiju osobne iskaznice.
 
To pravo zapisano je u članku 15. GDPR-a i tvrtka se ne može "vaditi" da može dati snimku samo nadležnim tijelima.
 
PRAVO NA BRISANJE SNIMKI
 
Ukoliko naš sustav video nadzora pohranjuje snimke, snimljeni pojedinac ima pravo tražiti brisanje snimki, ali pod određenim uvjetima.
 
Putem uobičajenog video nadzora (osim financijskih institucija) vrši se snimanje temeljem opravdanog i dokazanog legitimnog interesa kao pravnog temelja iz članka 6. GDPR-a, a brisanje snimke je valjano pravo pojedinaca ako snimke više nisu potrebne za svrhe za koje su načinjene i pohranjene ili je snimanje bilo nezakonito. Da su snimke neophodne za svrhe zaštite imovine i ljudi mora dokazati voditelj obrade.
 
Štoviše, organizacija koja vodi video nadzor trebala bi utvrditi koji rokovi zadržavanja snimki su im nužni za svrhu video nadzora. Npr. zadržavanje snimki na 6 mjeseci za slučajeve provale nije proporcionalno niti opravdano, u praksi je dovoljno nekoliko dana radi utvrđivanja okolnosti provale.
 
Ukoliko su video snimke javno objavljene, voditelj obrade mora osigurati da se i takve snimke uklone.
 
Brisanjem snimki na zahtjev pojedinca može se smatrati i "zamagljivanje" (blurring") snimke podnositelja zahtjeva, pod uvjetom da je onemogućeno vraćanje originalne snimke.
 
PRAVO NA PRIGOVOR
 
Kako se video nadzor u pravilu temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili na javnom interesu kod tijela javne vlasti, tako je i pravo na prigovor na takve obrade od strane snimljene osobe potpuno valjano.
 
Primjer je tvrtka koja se susreće sa sigurnosnim problemima na ulazima u svoje prostore, posebice nezakonitim ulascima u poslovni prostor. Određena osoba prigovori na obradu svojih podataka putem video nadzora, ali tvrtka ipak ima pravo nastaviti zadržavati snimku radi osiguranja dokaza u daljnjoj istrazi, naravno, uz dokaz o tome.
 
 
PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE
 
Ovo pravo se rijetko koristi, ali ipak postoji za posebne slučajeve.
 
Npr. shvatili smo da nas je neki sustav video nadzora snimio i da se rok brisanja snimke bliži. Imamo pravo tražiti da prije eventualnog brisanja snimki ipak zatražimo da ih zadrže za eventualne dokazne radnje u pravnim postupcima.
 
 
Sažetak je ovo uputa iz službenog i javno objavljenog dokumenta Smjernica o obradama podataka putem video uređaja, izrađenog od strane središnjeg EU tijela za zaštitu podataka EDPB (European Data Protection Board), dostupnima na ovom linku:
 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices.pdf
 
 
 
Photo by GDPR Croatia ;-)