U pravilu, javna tijela ili tijela javne vlasti, ustanove, fakulteti, škole, dječji vrtići, jedinice lokalne uprave i ostali obveznici transparentnosti postupaka selekcije i zapošljavanja putem javno objavljenih natječaja, u okviru svojih postupaka moraju slijediti jasna pravila objave i primjene kriterija evaluacije kandidata, osigurati jasne informacije kandidatima o terminima testiranja i intervjua i osigurati da takve informacije zaista i dođu do svakog kandidata te moraju dokazati i da su postupak proveli po zadanim procedurama uz dokazanu sljedivost.
 
No, nije rijedak slučaj da tijelo javne vlasti objavi imena i prezimena svih kandidata za radno mjesto na svojim web stranicama, ponekad i zajedno s drugim osobnim podacima.
 
Takvo postupanje nije ispravno, najkraće i najblaže rečeno. Takvim se postupanjem krši GDPR.
 
Moramo biti svjesni da postoje kandidati koji ne žele da njihov trenutni poslodavac sazna da se kandidiraju za radno mjesto kod drugog poslodavca.
 
Situacija u kakvoj se takav kandidat može naći je vrlo nezgodna za kandidata koji ne uspije pobijediti na natječaju, a istovremeno ga njegov sadašnji poslodavac može početi promatrati drugim očima, pa i temeljem određene "nelojalnosti" kazniti ga ili prebaciti na drugo radno mjesto, što može dovesti i do financijskog gubitka.
 
Može doći i do štete na ugled tog pojedinca, nakon što ne bude izabran, ili narušavanja njegovih odnosa i u privatnom i poslovnom životu.
 
U takvim slučajevima kandidat trpi materijalnu i nematerijalnu štetu, uzrokovanu nezakonitom javnom objavom njegovih osobnih podataka na web stranicama organizacije koja je otvorila javni natječaj.
 
No stvari se mogu i dodatno zakomplicirati jer Google sve te javne objave na web stranicama skenira i pohranjuje kod sebe, i stavlja ih i u Google Search rezultate.
 
Brisanje iz rezultata Google tražilice je mukotrpan posao što dokazuje i slučaj iz Italije gdje je nadzorno tijelo zatražilo od Googlea da izbriše spominjanje imena kandidata iz rezultata tražilice, a koji postupak je trajao pune dvije godine.
 
Zašto je toliko vremena trebalo za uklanjanje zapisa kandidata s Google tražilice?
 
Jer se ocijenjivalo da li u konkretnom slučaju preteže pravo na privatnost pojedinca ili javni interes i informiranje javnosti.
 
Više o slučaju na:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9747505&mtc=today
 
 
 
 
Photo from Pexels