U slučaju kada informacije sadrže osobne podatke s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka osobito je bitno napomenuti da je u svakom pojedinom slučaju potrebno utvrditi da li prevladava pravo na zaštitu osobnih podataka ili pravo na pristup informacijama.

Ako se utvrdi da prevladava javni interes i pravo na pristup informacijama potrebno je primjenom načela razmjernosti utvrditi pravični balans između tih dvaju prava na način da se vodi briga o opsegu podataka koji bi se učinili dostupnima.

Ističemo da je sukladno načelu razmjernosti u obradi osobnih podataka moguće učiniti dostupnim samo nužan opseg podataka koji omogućuje postizanje zakonom utvrđene svrhe.

Naime, imajući u vidu da se radi o isplati javnih (proračunskih) sredstava a u svrhu postizanja pravičnog balansa i načela razmjernosti između prava na informaciju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka, u svrhu davanja informacije korisnicima prava na pristup informacijama dopušteno je učiniti dostupnim samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe - visina iznosa o ugovorenim poslovima isplaćenim u bruto iznosima te - eventualno ime i prezime fizičke osobe, dok je sve ostale podatke iz ugovora kao što su primjerice OIB, adresa stanovanja, broj računa potrebno na odgovarajući način zaštititi/zatamniti.

 

Više o temi:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/dostava-ugovora-o-djelu-koje-je-sklopio-grad-u-odredenom-vremenskom-periodu