Dopušteno je objaviti samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe (dozvoljeno objaviti samo nužan opseg osobnih podataka (načelo razmjernosti) odnosno objavljeni osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka).

Dakle u svrhu transparentnosti provedbe javnih natječaja tijela javne vlasti dužna su sukladno posebnom Zakonu objavljivati informacije o ishodu natječaja kako bi te informacije bile dostupne javnosti.

Stoga je za objavu u odnosu na ishod natječajnog postupka zakonodavac procijenio pretežitost javnog interesa pred pravom na zaštitu privatnosti pri čemu je potrebno voditi brigu o obradi podataka u nužnom opsegu točnije učiniti javno dostupnim podatke o izabranom kandidatu:

- naziv radnog mjesta,

- stručne kvalifikacije te

- ime i prezime izabranog kandidata u provedenom natječajnom postupku,

dok se svi ostali osobni podaci (primjerice; adresu stanovanja, kontakt podaci) moraju na odgovarajući način zaštititi.

 

Evo AZOP stajališta:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/objava-osobnih-podataka-izabranog-kandidata-provedenog-natjecajnog-postupka