Javna objava osobnih podataka dužnika općine NIJE opravdana niti dozvoljena, s obzirom da se i sama činjenica dugovanja smatra osobnim podatkom, a privatnost pojedinca ima prednost pred javnim interesom.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi pa je tako podatak o dugovanju osobni podatak osobe na koju se dugovanje odnosi.

 

To je sažet zaključak stajališta AZOP-a:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/javna-objava-osobnih-podataka-duznika-opcine