Tijela javne vlasti obvezna učiniti dostupnim obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka.

Za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podatka nije potrebno prikupljanje privole/suglasnosti od kandidata koji se prijavljuju na natječaj, budući da se podrazumijeva da isti samovoljno daju svoje osobne podatke u svrhu prijave na natječaj-provedu natječajne procedure te eventualnog daljnjeg zapošljavanja.

Prigovor je sastavni dio cjelokupne procedure određenog natječaja i postoji pravo sudionika konkretnog natječaja izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju i sadržane osobne podatke izabranog kandidata (relevantne za provedbu natječaja i izbor) kako bi se kandidatu koji nije izabran omogućilo ulaganje prigovora (zakonom propisanih pravnih lijekova).

Vezano za uvid u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata provedenog natječajnog postupka moguće je do završetka rokova pravo na ulaganje pravnih lijekova zbog transparentnosti provođenja natječajnog postupka i ostali kandidati imaju pravo uvida u osobne podatke, ali samo izabranog kandidata provedenog natječaja i to samo u one osobne podatke kojima se dokazuje da izabrani kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja. Bitno je istaknuti kako je prilikom ostvarivanja prava uvida u natječajnu dokumentaciju izabranog kandidata potrebno primijeniti načelo razmjernosti te omogućiti uvid u samo one osobne podatke koji su nužni/relevantni za ispunjenje uvjeta iz natječaja (primjerice: dokaz o stručnoj spremi, radnom iskustvu i sl.) dok uvid u ostale osobne podatke izabranog kandidata (primjerice: privatna adresa, kontakt podaci i sl.) i sve one podatke koji nisu vezani za natječaj ne bi bio u skladu sa propisima iz područja zaštite osobnih podataka te ih je potrebno odgovarajuće zaštititi.

 

Više na AZOP stranicama:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/natjecajni-postupak-uvid-u-natjecajnu-dokumentaciju