Vjerojatno se svi sjećamo medijskih članaka otprije godinu dana koji su prenijeli stajalište “stručnjaka” iz područja zaštite osobnih podataka, kojim bi “zbog GDPR-a” roditelji trebali dobiti privolu svog djeteta da vide njegove ocjene u školi.

Naravno, ovakvo stajalište je potpuno promašeno.

Postoji jasna zakonska obveza i pravo uvida u ocjene.

Da izbjegnemo dvojbe, i davanje osobnih podatka polaznika određenog studijskog programa njihovim roditeljima obvezno je jer postoji valjani pravni temelj za otkrivanje istih, a nalazi se u članku 290. (uzdržavanje punoljetnog djeteta) Obiteljskog zakona (NN 103/15). Stavkom 1. navedenog članka je propisano da su roditelji dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Stavak 5. propisuje da roditelj djeteta iz stavka 1. ovoga članka ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju. U stavku 6. se navodi da se smatra da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.