Člankom 6. stavkom 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010) propisano da se pravilima nagradne igre ne smiju utvrđivati uvjeti koji se protive zakonskim propisima i općim moralnim načelima.

Pravo na privatnost ustavna je kategorija te stoga nije moguće pravilima propisati da se zahtijeva fotografiranje dobitnika prilikom preuzimanja nagrade niti se, bez odgovarajuće privole, može snimiti preuzimanje nagrade, bez obzira na zahtjev sponzora.

Dakle, za fotografiranje i snimanje dobitnika potrebno je ishoditi privolu koja će udovoljavati svim zahtjevima iz GDPR-a.

Posebno naglašavamo važnost dobrovoljnosti privole te s tim u vezi napominjemo kako davanje privole za fotografiranje ne bi smjelo biti nametnuto od strane organizatora kao uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri niti bi sudionik smio trpjeti nepovoljne posljedice zbog uskraćivanja iste.

 

Više o toj temi na AZOP stranicama:

https://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/legitimni-interes