Postoje vrlo napredne škole i njihovi vrlo agilni učitelji koji žele posebnim programima i anketama potaknuti učenike da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu izradi za javnost vrlo korisnih edukativnih materijala s određenim statistikama o stvarnosti današnjice i time skrenuti pozornost roditeljima na okruženje u kojem učenici žive.

Neke škole u najboljoj vjeri odlučuju raditi ankete učenika o raznim aspektima života uključujući i ovisnosti o alkoholu, pušenju, opijatima ili lijekovima ili pak o klađenju i kockanju.

Rezultati anketa, ovisno o pitanjim kako se postave, mogu izolirati vrlo malu skupinu osoba na koju se pitanja i odgovori odnose, na prijatelje u razredu ili članove obitelji.

Na prvi je pogled postupak bezazlen pošto je anonimnost učenika zajamčena.

 

No, učitelji, radi vjerodostojnosti anketa traže da se učenici prijave svojim školskim AAI@EduHr elektroničkim identitetima.

Tim trenutkom učitelji koji vode anketu znaju odgovore svakog pojedinog učenika i mogu neizravno, uvidom u ostale informacije o učeniku, ostalim učenicima i članovima njihovih obitelji ili osobnim poznanstvom s pojedinom obitelji vrlo lako doći do konkretnih informacija o kojoj se konkretnoj osobi radi u učeničkim odgovorima. Ako je tema ankete istraživanje ovisnosti o alkoholu, pušenju, opijatima ili lijekovima ili pak o klađenju i kockanju, tada stvar postaje krajnje ozbiljna.

To je najdublja privatnost pojedinaca. Pri tom su malodobna djeca najiskrenija bez razumijevanja mogućih posljedica za osobe koje bi mogle biti prepoznate u odgovorima.

 

Previd u organizaciji ovakvih anketa, izostanak osiguranja pune anonimnosti učenika kao anketiranih pojedinaca, izostanak transparentnosti roditeljima iz članaka 13. i 14. GDPR-a te izostanak strogih ograničenja pristupa prikupljenim rezultatima anketa dovodi nas do rizika kršenja GDPR-a.

Naime, konkretni odgovori identificiranih učenika na pitanja iz ankete, ako su usmjerena na stvarne osobe u okolini, prema definiciji iz članka 4. GDPR-a mogu se smatrati osobnim podacima ako se temeljem istih može izravno ili neizravno utvrditi identitet pojedinca uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Ukratko, u takvim anketama mora se osigurati potpuna anonimnost sudionika bez ikakve mogućnosti prepoznavanja pojedinog učenika a pitanja se moraju tako koncipirati da ne otkrivaju posebnosti neke određene osobe kao rijetkog ili jedinstvenog slučaja u lokalnoj sredini.


 
Photo by Max Fischer from Pexels