Nailazimo na slučaj da netko od susjeda, bez obzira radi li se o nekoj tvrtki, udruzi ili vlasniku stana, postavi kameru izvan svog prostora, sa željom da nadzire svoja ulazna vrata.

Međutim, ovdje je potreban oprez kod postavljanja perimetra kamere, koji nikako ne smije obuhvaćati prostor kojim se kreću ostali susjedi, sustanari i njihovi posjetitelji.

Privatnost osoba koje mogu biti obuhvaćene video nadzorom ne smije biti ugrožena. Osim što perimetar kamere obuhvaća sve korisnike dizala, nedostaje i obvezna obavijest o video nadzoru prije eventualnog ulaska u perimetar kamere, odnosno ne postoji nijedna naljepnica čiji obvezni sadržaj je reguliran Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ne zaboravimo ni odredbe istog zakona koje nalažu da je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova, te da se videonadzorom može obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama. Ukoliko nisu ispunjeni svi prethodno navedeni preduvjeti, takva kamera se mora ukloniti, i prijava AZOP-u svakako pomaže.

Privatnost je temeljno ljudsko pravo.