Naravno, svi znamo da ne možemo, definitivno ne.
 
No, danska porezna uprava nije znala to.
 
Nakon što su konkretnom poreznom obvezniku dostavili pismo s osobnim podacima druge nepoznate osobe i otkrili mu njegove financijske podatke i OIB, danska je porezna uprava prijavila ovredu osobnih podataka nadzornom tijelu i samog poreznog obveznika, ali sve sa zakašnjenjem.
 
Začudo, dansko nadzorno tijelo nije prihvatilo argument porezne uprave da povredu nisu prijavili pravovremeno jer su bili na godišnjem ;-)
 
Da ponovimo gradivo:
 
Članak 4. GDPR-a
 
„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani”
 
Članak 33. GDPR-a
 
1. U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadzorno tijelo nadležno u skladu s člankom 55. o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, mora biti popraćeno razlozima za kašnjenje.
 
Članak 34. GDPR-a
 
1. U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.
 
Uvodna izjava 86. GDPR-a
 
Voditelj obrade trebao bi bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka ako je vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinca, kako bi on mogao poduzeti potrebne mjere opreza.
 
U obavijesti bi trebalo opisati prirodu povrede osobnih podataka kao i preporuke kako bi dotični pojedinac mogao ublažiti potencijalne negativne učinke.
 
Takva bi se obavijest ispitanicima trebala pružiti što je prije, u razumnim granicama, izvedivo i u bliskoj suradnji s nadzornim tijelom, poštujući njegove upute ili upute drugih relevantnih tijela vlasti,kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstva.
 
Na primjer, o potrebi za umanjivanjem neposrednog rizika od štete bilo bi potrebno odmah obavijestiti ispitanike, dok potreba za provedbom odgovarajućih mjera protiv daljnje ili slične povrede osobnih podataka može opravdati duži rok za obavijest.
 
Više o slučaju na:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Datatilsynet_(Denmark)_-_2021-442-13805&mtc=today
 
 
 
 
Photo by Mateusz Dach from Pexels