Donosimo informaciju o stajalištu austrijskog saveznog upravnog suda o načinu javne objave popisa primatelja COVID-19 financijskih potpora, s obzirom na GDPR okvir.
 
Tema je pokrenuta na zahtjev novinara koji je zatražio od Ministarstva financija imena svih poslovnih subjekata i iznose COVID-19 financijskih potpora.
 
Ministarstvo je odbilo takav zahtjev pravdajući se obvezom povjerljivosti i poreznim zakonima i da će otkrivanje informacija o dodijeljenim potporama pojedinim tvrtkama otkriti njihovo financijsko stanje, probleme s profitabilnošću i tržišnim opstankom.
 
Složit ćemo se da je ovo obrazloženje austrijskog ministarstva "nategnuto".
 
Ovdje GDPR nije primjenjiv, ali je svakako primjenjiv okvir koji osigurava transparentnost trošenja proračunskih sredstava.
 
U konačnici je austrijski sud zatražen da svojom odlukom odredi zakoniti okvir.
 
I taj okvir je vrlo jasan i jednostavan:
 
- ministarstvo mora dati novinarima i medijima pristup informacijama kojim poslovnim subjektima su dodijeljene COVID-19 potpore
 
- ta obveza ne odnosi se na slučajeve u kojima su potpore dodijeljene poduzetnicima koji su jedini zaposleni u svojoj tvrtki, obrtu ili slobodnom zanimanju
 
Sud je odlično utvrdio da su mediji na određen način čuvari javnog interesa i transparentnosti u svrhe sprječavanja prijevara s dodjelom COVID-19 potpora.
 
Pri tom su naglasili da otkrivanje identiteta primatelja potpora kao mikro poduzeća, koja se sastoji od vlasnika - fizičke osobe, nema dovoljno snažan javni interes u odnosu na interes tog pojedinca u očivanju njegove privatnosti i njegovih financijskih poteškoća.
 
Stoga se ne objavljuju informacije o dodijeljenim potporama tvrtkama - pojedincima, osim ako su potpore iznosa većeg od 500.000 EUR u skladu s Uredbom EU 651/2014.
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=BVwG_-_W214_2235505-1&mtc=today