Pravdali su takvu "obvezu" potrebom da osiguraju sve potrebne preduvjete za čišćenje zgrade i zajedničkih prostora.
 
Naravno, nadzorno tijelo u Finskoj je odmah regiralo utvrdivši da upravitelj zgrade nije:
 
- odredio temeljem kojeg pravnog temelja iz članka 9. GDPR-a on može prikupljati takve podatke o zdravlju stanara
 
- odredio jesu li takvi podaci o zdravlju u skladu s načelom smanjenja količine osobnih podataka iz članka 5. GDPR-a, odnosno, da su osobni podaci primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju
 
- definirao kakve su zaštitne mjere, organizacijske i tehničke
 
Ipak upravitelj zgrade nije bio kažnjen jer nije niti krenuo s realizacijom svoje ideje.
 
Strpljen - spašen ;-)
 
Više o finskom slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Tietosuojavaltuutetun_toimisto_(Finland)_-_2368/182/20&mtc=today