Jučer je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj, a kako ta tema u određenoj mjeri ima svoju poveznicu s GDPR-om, prikazat ćemo u slijedećem slučaju iz Nizozemske.
 
Radilo se o seksualnom nasilju u školi.
 
Izravno involvirana osoba zatražila je, sukladno članku 15. GDPR-a, pristup svojim osobnim podacima, kojim bi se trebali osobni podaci dati podnositelju zahtjeva zajednos kopijama dokumentacije koja sadrži izvješća i ostale činjenice u vezi samog slučaja, a koji su dostavljeni inspektoirima u području obrazovanja.
 
Do potpune dostave iznimno osjetljive dokumentacije ipak nije došlo pa se podnositelj zahtjeva obratio sudu radi ostvarivanja svojih prava.
 
Sud je presudio da u ovakvom slučaju vodeći se odredbama članka 23. članka 1. točke h) GDPR-a koja kaže da se prava ispitanika (npr. pravo na pristup svojim osobnim podacima) mogu i moraju ograničiti ako se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda i ako takvo ograničenje predstavlja nužnu i razmjernu mjeru u demokratskom društvu, konkretno, u funkcije praćenja, inspekcije ili regulatorne funkcije koja je, barem povremeno, povezana s izvršavanjem službene ovlasti.
 
Sud je utvrdio da povjerljivost informacija o seksualnom nasilju nadjačava interes pojedinca da ima uvid u sve detalje.
 
Laički pojašnjeno, otkrivanje svih detalja o slučaju seksualnog nasilja, koji su pod punom pažnjom i obvezom čuvanja povjerljivosti dani nadležnom ministarstvu, moglo bi obeshrabriti sve buduće prijavitelje seksualnog i sličnog nasilja da se uopće miješaju u eventualne buduće slučajeve i prjavljuju ih nadležnim institucijama.
 
Ovakva presuda uključuje i osiguranje poštivanja članka 8. Europske konvencije i ljudskim pravima kojim se osigurava da svatko ima pravo na poštivanje njegovog privatnog i obiteljskog života, njegovog doma i njegove komunikacije.
 
Više o slučaju iz Nizozemske:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=RVS_-_201907404/1/A3&mtc=today
 
 
 
 
Photo by RODNAE Productions from Pexels