200.000 EUR je iznos zaista velike kazne pokrajini Lombardiji od strane talijanskog nadzornog tijela zbog javne objave na web stranicama osobnih podataka učenika kojima su dodijeljene financijske pomoći zbog njihove neimaštine, unatoč tome što njihov nacionalni zakonski okvir ne daje pravo na javne objave takve prirode.
 
Slučaj iz Lombardije je ovdje:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9697724&mtc=today
 
 
U Hrvatskoj je to područje regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama koji u članku 10. stavak 1. točka 8. propisuje da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama, sponzorstvima ili drugim pomoćima uključujući popis korisnika i visinu iznosa, a mogu ograničiti pristup informaciji, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, sukladno članku 15. stavak 2. točka 4. (članak 10. stavak 1. točka 8) istog Zakona.
 
Citiramo:
 
"S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o osobnim podacima učenika i studenta koje objavljujete na mrežnoj (web) stranici i Oglasnoj ploči Općine, ova Agencija smatra da sukladno članku 15. stavku 2. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacija, podaci smiju biti objavljeni na web stranici, pazeći pritom da se prilikom takve objave osobni podaci ne iskazuju/objavljuju u prekomjernom opsegu, a poglavito bez postojanja zakonite svrhe i valjanog pravnog temelja koji bi bio suprotan odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Stoga, prilikom objave istih potrebno je navesti samo nužne osobne podatke, što bi u konkretnom slučaju značilo ime i prezime, visinu iznosa, te eventualno mjesto stanovanja ne navodeći druge osobne podatke (primjerice; privatne adrese, OIB i sl.) jer bi se time grubo narušavala privatnost istih, te bi svaka druge objava osobnih podataka bila suprotna odredbi članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka."
 
Ovo je izvadak iz objave na AZOP stranicama:
 
https://azop.hr/pravo-na-pristup-informacijama/
 
 
Photo by Pexel