Sadržajna reportaža Al Jazeera Balkans iz Varaždina i prepoznavanje odličnih primjera usklađenosti poslovnih subjekata s obvezama GDPR-a, kao što su Max Bögl Croatia d.o.o. i Max Bögl Arena Management d.o.o. koji upravljaju Gradskom sportskom dvoranom Arena Varaždin, i telekom nove generacije CRATIS d.o.o..