Iako je mišljenje AZOP-a doneseno prije početka primjene GDPR-a, potpuno je primjenjivo i na današnje doba.

Jasna je preporuka fakultetima i školama da prilikom objave osobnih podataka na internetskim stranicama vode brigu o vremenskom razdoblju objave takvih podataka i obradi podataka u nužnom opsegu osobito uzimajući u obzir da je Internet medij koji pruža mogućnost da takvi podaci budu dostupni širokom krugu osoba te iz tog razloga predstavljaju potencijalnu opasnost za moguću zlouporabu osobnih podataka.

Mi ćemo dodati da praksu javne objave imena učenika osnovnih i srednjih škola na web stranicama, s obzirom na maloljetnost, svakako treba izbjegavati što je više moguće.

Vezano za objave imena studenata na web stranicama fakulteta,

AZOP navodi da je, vodeći brigu o dostupnosti podataka na internetu, a uzimajući u obzir svrhu objave rezultata ispita, potrebno poduzimati odgovarajuće mjere zaštite (umjesto imena i prezimena studenata koristiti neku identifikacijsku oznaku primjerice jedinstveni matični broj studenta koju zna samo fakultet i student na kojeg se odnosi), a sve s ciljem sprječavanja neovlaštenog raspolaganja s osobnim podacima studenata vezana uz njihov uspjeh na ispitu širem krugu osoba.

 

Link na AZOP stajalište:

https://azop.hr/info-servis/detaljnije/obrada-osobnih-podataka-studenata-na-web-stranici-fakulteta