Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta javno je objavio rezoluciju o učinkovitosti dosadašnje primjene GDPR-a i o resursima nadzornih tijela u zemljama članicama EU.
 
Izvodimo iz prevedemo teksta:
 
- Mnoga nadzorna tijela u EU nemaju dovoljno ljudskih, tehničkih i financijskih resursa za obavljanje svojih zadaća i učinkovito izvršavanje svojih ovlasti.
 
- Nadzorna bi tijela trebala biti u mogućnosti brzo i temeljito rješavati sve veći broj vrlo intenzivnih i složenih predmeta te koordinirati i olakšati suradnju između nacionalnih tijela za zaštitu podataka.
 
- Nedostatak političke volje i resursa ima neposredne posljedice za pravilno funkcioniranje nadzornih tijela
 
- Istaknuta je zabrinutost zbog zlouporabe GDPR-a od strane javnih tijela nekih država članica EU kako bi se ograničile aktivnosti novinara i nevladinih organizacija te je naglašeno da se pravila o zaštiti podataka ne bi trebala koristiti kao način za vršenje pritiska na novinare da objave svoje izvore
 
Više o temi:
 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99708/civil-liberties-committee-on-the-gdpr-implementation-and-enforcement