AZOP je na svojim web stranicama objavio vrlo preglednu onlin brošuru o našim GDPR pravima, zaista čitljivo i vrlo korisno štivo:
 
https://azop.hr/vasa-prava-gdpr-na-dlanu/
 
U današnje digitalno doba, pravo na zaštitu osobnih podataka važnije je no ikad.
 
Mnoge usluge dostupne korisnicima putem Interneta za njih su naizgled besplatne. Društvene mreže, platforme za distribuciju digitalnih sadržaja poput glazbe i videa, servisi za trenutnu komunikaciju ili elektroničku poštu, usluge pohrane korisničkih podataka poput dokumenata ili fotografija u oblaku – davatelji ovih usluga imaju visoke troškove pohrane i prijenosa podataka, a ipak svoje usluge nude besplatno.
 
Kako ne postoji takva stvar kao što je besplatni ručak, niti ove usluge nisu zaista besplatne. Možda se ne plaćaju novcem, ali ­financiraju se komercijalnim iskorištavanjem osobnih podataka korisnika.
 
Ti podaci postaju sve vrijedniji, a vrijednosti velikih tehnoloških korporacija koje svoje poslovanje temelje na osobnim podacima mjere se u stotinama milijardi američkih dolara.
 
Bez građana koji poznaju svoja prava i aktivno rade na njihovom ostvarivanju i zaštiti, regulacija temeljnih prava sama po sebi neće osigurati slobodno, sigurno i napredno društvo u trenucima kada tehnologija ubrzava i pokreće društvene promjene u sasvim novom smjeru.
 
Čestitke AZOP-u na ovim materijalima, bilo bi odlično izraditi screensavere s ovim slikama ;-)