Stvar je jednostavna.
 
Ako nam nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka dostavi zahtjev za dostavom dokumentacije, dokaza, evidencija ili očitovanja, moramo surađivati.
 
Zapisano je to u jednom malom i neuglednom članku 31. GDPR-a, koji kaže:
 
"Voditelj obrade i izvršitelj obrade te, ako je to primjenjivo, njihovi predstavnici, na zahtjev surađuju s nadzornim tijelom u ispunjavanju njegovih zadaća."
 
Štoviše, u članku 58. stavku 1. određeno je da nadzorno tijelo ima sve ovlasti narediti voditelju obrade i izvršitelju obrade, a prema potrebi i predstavniku voditelja obrade ili izvršitelja obrade, da mu pruže sve informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća, ishoditi pristup svim osobnim podacima i svim informacijama potrebnim za obavljanje svojih zadaća i pristup svim prostorijama voditelja obrade i izvršitelja obrade, uključujući svu opremu i sredstva za obradu podataka.
 
Kazne u Hrvatskoj za ignoriranje obveze suradnje s AZOP-om još nema, ali u Poljskoj se takav slučaj dogodio.
 
5.000 EUR iznosi kazna privatnoj tvrtki u Poljskoj koja je ignorirala zahtjeve nadzornog tijela za očitovanjem i pojašnjenjima, točnije, nije željela dostaviti sve tražene informacije koje su nadzornom tijelu bile nužne u provođenju konkretnog postupka.
 
Dodatno, prema članku 38. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ako iz tehničkih razloga nije moguće tijekom nadzora napraviti preslike potrebne dokumentacije, ovlaštene osobe će, prema potrebi, oduzeti potrebne sustave pohrane i opremu koja sadržava druge relevantne informacije i zadržati je koliko je potrebno za izradu preslika te dokumentacije, a najduže do 15 dana od dana oduzimanja sustava pohrane i opreme.
 
Isto tako, ovlaštene osobe mogu zapečatiti sustave pohrane ili opremu za vrijeme nadzora i u opsegu prijeko potrebnom za provedbu nadzornih aktivnosti ako postoji opasnost od uništenja ili izmjena dokaza, a najduže 15 dana od dana pečaćenja sustava pohrane ili opreme.
 
Više o poljskom slučaju na:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=UODO_-_DKE.561.16.2020&mtc=today