Citiramo:

“Agencija je provela postupak u kojemu je utvrdila da je društvo, zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih mjera sigurnosti, omogućilo svojem zaposleniku stvaranje snimke videonadzornog monitora mobilnim uređajem.

Tijekom postupka je utvrđeno da izvršitelj obrade nije poduzeo odgovarajuće tehničke mjere sigurnosti, niti prije, a niti nakon incidenta, koje su trebale spriječiti ili svesti rizik iste ili slične povrede na najmanju moguću razinu, zbog čega je Agencija odlučila izreći upravnu novčanu kaznu.”

Koliko saznajemo radi se o više aspekata kršenja GDPR-a koje je AZOP prikazao u javnoj objavi.

Više o kazni na:

https://azop.hr/izdana-nova-upravna-novcana-kazna-2/