Iako smo se već mnogo puta osvrnuli na oglase tijela lokalne, regionalne ili državne uprave i institucija u Narodnim novinama, očito nepoznavanje GDPR-a na tim razinama predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost.

U najsvežijem broju NN 95/18 nalazimo na ovaj tekst natječaja za zapošljavanje: "Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja.

Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua." Privola ili suglasnost osobe nije valjana ukoliko nije potpuno slobodna, ukoliko nije beuzvjetna, specifična za pojedinu svrhu, i rezultat jasne aktivnosti pojedinca.

Ukoliko privola nije u skladu s GDPR-om, tada niti prikupljanje i obrada podataka nisu zakoniti, a tada ni cijeli postupak natječaja nije zakonit. Da li se organizator natječaja upitao ikada što će se dogoditi ukoliko osoba povuče privolu za obradu podataka, na što ima pravo po GDPR-u, bez ikakvih posljedica?

Da li je organizator pokušao prepoznati propise i akte kojima su ovakve obrade podataka obvezne, jer tada privole nisu nimalo potrebne. Ukoliko se vrši testiranje kandidata, posebice psiho-testiranje, da li se angažiraju vanjske tvrtke ili psiholozi? Ovo je iznimno bitno, i kandidati to moraju znati. Članak 13. GDPR-a govori o tome.

Koliko se dugo zadržavaju osobni podaci i dokumenti svih kandidata u natječaju?

Ima li to kakve veze sa Zakonom o arhivskoj građi i rokovima iz Općeg popisa gradiva s rokovima čuvanja? Ne bi li organizator natječaja trebao postupati prema članku 13. GDPR-a, kad se već tako poziva na isti? #organization #goodworkhabits