Na prvi pogled odgovor se sam po sebi nameće da nisu.
 
No, to nije baš tako.
 
U vremenima borbe protiv širenja COVID-19 pandemije vode se evidencije zaposlenika, posjetitelja, gostiju, njihova imena, kontakt podaci, datum i vrijeme dolaska i odlaska i svaki takav podatak ima svoju svrhu u otkrivanju i praćenju širenja zaraze.
 
Iznimno zanimljiv slučaj nalazimo u Austriji s kraja prošle godine kada su restorani imali određenu obvezu uzimati osobne podatke gostiju, konkretno ime, prezime, telefonski broj i opcionalno email adresu radi daljnjih epidemioloških aktivnosti nadležnih tijela.
 
Naravno, došlo je do problema u postupanju s osobnim podacima i reagiralo je austrijsko nadzorno tijelo, koje je utvrdilo slijedeće:
 
Prema članku 4. točki 15 GDPR-a, podaci koji se odnose na zdravlje su osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;”.
 
Podaci o zdravlju spadaju u posebne kategorije osobnih podataka za koje su definirani puno stroži kriteriji za njihovo prikupljanje u članku 9. GDPR-a
 
Austrijsko nadzorno tijelo pozvalo se na presudu Suda Europske unije od 6. studenoga 2003., C-101/01 i na uvodnu izjavu 35. GDPR-a, i zaključilo da i brojevi, simboli ili oznake koji su dodijeljeni fizičkoj osobi radi jasne identifikacije te osobe u zdravstvene svrhe pripadaju u podatke o zdravlju.
 
Pri tom ističe da su podaci gosta restorana (ime i prezime, telefonski broj) koje obrađuje restoran nedvojbeno njegovi osobni podaci, i pitanje je da li i kada spadaju u podatke o zdravlju.
 
Ističu da kodni brojevi dodijeljeni osobi (kao što je broj socijalnog osiguranja) ne predstavljaju podatak o zdravlju ako se upotrebljavaju samo kao identifikacijska oznaka i bez poveznice na zdravstveni stanje pojedinca.
 
Međutim, u konkretnom slučaju su prikupljena imena, prezimena i kontakt podaci bili prikupljani isključivo u svrhu „zaštite života i zdravlja zaposlenika i gostiju u okviru epidemioloških mjera „te u svrhu” pružanja podrške nadležnim tijelima u identifikaciji osoba za kontakt u slučaju širenja zaraze.
 
Iz toga proizlazi da su takvi podaci prikupljeni isključivo u zdravstvenom kontekstu i da bi se takvi prikupljeni podaci trebali upotrebljavati samo u takvom kontekstu, i to s jedne strane kako bi se zaštitili drugi, a s druge strane kako bi se ti podaci, prema potrebi, prenijeli nadležnim tijelima.
 
Kao rezultat toga, obrađeni podaci o gostu restorana, odnosno njegovo ime i prezime te njegov telefonski broj, pripadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka - u podatke o zdravlju pojedinca.
 
Vrlo važno za znati!
 
Više o austrijskom slučaju:
 
https://gdprhub.eu/index.php?title=DSB_-_2020-0.743.659&mtc=today